خیزش رهایی طلبانه ی (زن، زندگی، آزادی)

پی آمدها و آینده ی آن

سخنران:  کاظم کردوانی

 کاظم کردوانی، جامعه شناس، پژوهشگر، دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران و سردبیر نشریه ی (سپهر اندیشه) است و از زمان کنفرانس برلین 1379 در برلین زندگی می کند

مکان سخنرانی: خانه ادبیات برلین

زمان سخنرانی: آدینه شانزدهم ژوئن سال 2023 ساعت 19:30

 

Fasanenstr. 23 · 10719 Berlin

June 16, 2023
00:00
Frei
Fasanenstraße 23 Berlin , 10719