Literatur

کارگاه نوشتن خلاق زیر نظر شهروز رشید

!نوشتن خلاقیت است کلاس‌های نوشتن خلاق، با رویکردی متدیک به پروسه نوشتن می‌پردازد. این کلاس‌ها تنها عناصر مختلف داستان، کاربردها و کارکردهای آن را به شرکت‌کنندگان نمی‌آموزد، بلکه با رویکردی کلان‌نگرانه‌تر می‌خواهد نوشتن را به مخاطب بیاموزد. آن‌هم با متدی که به «نوشتن خلاق» معروف شده و در سراسر دنیا اساتید خاص خود و کارگاه‌های […]