#Mahsa_Amini

Menschenrechte, Unser Verein


گالری دیجیتال از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام

با ترسیم های هنری از چهره مهسا امینی

اسکچ 8 از کانی علوی
« of 9 »

نهال جنبش “زن، زندگی، آزادی” یک ساله شد. این نهال با قتل ژینا مهسا امینی در 25 شهریور 1401 بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی مخصوصن توسط زنان ایران کاشته شد و در نوع خود به بی بدیلترین جنبش در تاریخ تبدیل شد. این جنبش تنها بدین دلیل سیاسی ست، چراکه هر ابراز وجودی در 44 سال اخیر، که با گفتمان اسلام سیاسی حاکم در ایران مغایرت داشته باشد سیاسی ست. برای اولین بار در تاریخ زنان ایران توانستند جنبشی عمیقن فرهنگی را در ایران پایه گذاری و رهبری کنند؛ زن ایرانی امروز خواهان برابری کامل در زندگی اجتماعی با مردان است و برای به ثمررساندن این خواسته، واقف به عبور از “جمهوری جهل و جور و فساد”، بعنوان سوژه وارد تعاملات اجتماعی شده است. و زیبائی این جنبش در همکاری مردان با زنان است

انجمن فرهنگی دهخدا با تمام قوا مدافع این جنبش است، چراکه مقصد غائی انجمن آزادی اجتماعی انسان است

با امید به تلاش برای به ثمر رسیدن نهال “زن، زندگی، آزادی”ژینای عزیز، تو با مرگت در ما به هیبت “زن، زندگی، آزادی” متولد شدی، تولد دیگرت مبارک بادا

برلین سپتامبر 2023 انجمن فرهنگی دهخدا

در زیر مقاله ای کوتاه نوشته ی علیرضا کیانفر با عنوان “جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران” را می توانید دانلود کنید

@dehkhoda.verein
 • بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
 • فیگور آفتابه در برلین، آتلیه کانی علوی
 • مردم هرات تسلیت، تصویر از بی بی سی فارسی
 • دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
 • امروز دهمین سالگرد زنده ياد ذبیح الله علی عباسی است!
یادش بخیر
زنده ياد ذبیح الله علی عباسی و مهرداد روشندل
و سپاس از تلاش های این هنرمند مهندس ذبیح الله علی عباسی
برای حفظ فرهنگ
او همیشه در قلب ها ی ما جا دارد
 • مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
 • جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران
درسپتامبر1783 درماهنامه برلینی مقاله ای در دفاع از ازدواج سپید بدون امضاء منتشر می گردد و در همان مجله ردیه ای تند( همانند نوشتارهای حسین شریعتمداری در روزنامه ی کیهان) توسط کشیشی پروتستان به نام یوهان فردریش زولنر در برابر این مقاله با انگیزه ی دفاع از دین، دولت وسنت نگاشته می گردد و فریاد هیهات من الذله سر می دهد که این روشن نگری چیست که جزتباهی اخلاق، شرف، آبرو، ناموس و دین چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. در دسامبر 1783 امانوئل کانت مقاله ای تحت عنوان روشن نگری چیست را در این مجله چاپ می کند که تیرهای سوزاننده و شکافنده ای بر قلب و جگر زولنر وارد می کند. کانت می نویسد: روشنگری، خروج انسان از آن حالت نابالغی است که او بر خود تحمیل کرده است و همین نشانگر کمبود قابلیت او در به کاربستن خرد بدون هدایت دیگران است. منظور آن نوع عدم بلوغ است که او خود موجب آن است زیرا که علت آن نقص در خرد نیست بلکه در فقدان تصمیم و شهامت او در خرد ورزیدن بدون قیومیت دیگری است. در اندیشه ورزی شهامت داشته باش، این است شعار روشن نگری. 
شش سال بعد از این ماجرا، انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته و مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا را در هم می نوردد. این چرخش تفکر از زمین-مرکز گرایی به خورشید-مرکز گرایی را در این جستار جنبش وچرخش کانتی کپرنیکوسی نام می نهیم. می توان به جرات و بی محابا اذعان کرد که تغییرات، تحولات و دگرگونی های عمیق، پیشرو، مفید و راهگشا در پرتو این چرخش یا این دست چرخش ها محقق می گردد. تا پیش از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی در ایران جنبش ها، انقلاب ها و پویشها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نهایتا سطحی، ارتجاعی، ناکارآمد و رهزن از آب درآمده اند تا مفید فایده و راهگشا. 
اما جنبش مهسا-ژینا ماهیتی اندیشه ورزانه داشته و آن گردش یا چرخش روشن نگرانه و جهان بینانه در آن خودنمایی می کند. گردشی که این بار نه همانند دوران روشن نگری صرفا توسط مردان بلکه به واسطه ی کنشگری زنان و سایر اقلیت های جنسیتی و هویتی به وقوع پیوسته است. آری این است شعار روشن نگری: ای زنان و ای تمام اقلیت های جنسیتی، هویتی، فرهنگی و... شجاعت برداشتن تمامی حجاب ها را داشته باشید.
علیرضا کیانفر، انجمن فرهنگی دهخدا برلین سپتامبر ۲۰۲۳
#jinjiyanazadi #iranrevolution #mahsaamini 
@hamedesmaeilion
 • بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
بچه های پارک، کتاب تازه منتشر شده به نوشته ی حمید فلاحی
9 months ago
View on Instagram |
2/9
فیگور آفتابه در برلین، آتلیه کانی علوی
فیگور آفتابه در برلین، آتلیه کانی علوی
9 months ago
View on Instagram |
3/9
مردم هرات تسلیت، تصویر از بی بی سی فارسی
مردم هرات تسلیت، تصویر از بی بی سی فارسی
9 months ago
View on Instagram |
4/9
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
دیدار از آتلیه کانی علوی در روز 6 اکتبر 2023
9 months ago
View on Instagram |
5/9
امروز دهمین سالگرد زنده ياد ذبیح الله علی عباسی است!
یادش بخیر
زنده ياد ذبیح الله علی عباسی و مهرداد روشندل
و سپاس از تلاش های این هنرمند مهندس ذبیح الله علی عباسی
برای حفظ فرهنگ
او همیشه در قلب ها ی ما جا دارد
امروز دهمین سالگرد زنده ياد ذبیح الله علی عباسی است! یادش بخیر زنده ياد ذبیح الله علی عباسی و مهرداد روشندل و سپاس از تلاش های این هنرمند مهندس ذبیح الله علی عباسی برای حفظ فرهنگ او همیشه در قلب ها ی ما جا دارد
10 months ago
View on Instagram |
6/9
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی
#jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
مجموعه ای از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری چهره ی مهسا امینی #jinjiyanazadi #mahsaamini #iranrevolution @official_kani_alavi @akbarbehkalam @dehkhoda.verein
10 months ago
View on Instagram |
7/9
جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران
درسپتامبر1783 درماهنامه برلینی مقاله ای در دفاع از ازدواج سپید بدون امضاء منتشر می گردد و در همان مجله ردیه ای تند( همانند نوشتارهای حسین شریعتمداری در روزنامه ی کیهان) توسط کشیشی پروتستان به نام یوهان فردریش زولنر در برابر این مقاله با انگیزه ی دفاع از دین، دولت وسنت نگاشته می گردد و فریاد هیهات من الذله سر می دهد که این روشن نگری چیست که جزتباهی اخلاق، شرف، آبرو، ناموس و دین چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. در دسامبر 1783 امانوئل کانت مقاله ای تحت عنوان روشن نگری چیست را در این مجله چاپ می کند که تیرهای سوزاننده و شکافنده ای بر قلب و جگر زولنر وارد می کند. کانت می نویسد: روشنگری، خروج انسان از آن حالت نابالغی است که او بر خود تحمیل کرده است و همین نشانگر کمبود قابلیت او در به کاربستن خرد بدون هدایت دیگران است. منظور آن نوع عدم بلوغ است که او خود موجب آن است زیرا که علت آن نقص در خرد نیست بلکه در فقدان تصمیم و شهامت او در خرد ورزیدن بدون قیومیت دیگری است. در اندیشه ورزی شهامت داشته باش، این است شعار روشن نگری. 
شش سال بعد از این ماجرا، انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته و مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا را در هم می نوردد. این چرخش تفکر از زمین-مرکز گرایی به خورشید-مرکز گرایی را در این جستار جنبش وچرخش کانتی کپرنیکوسی نام می نهیم. می توان به جرات و بی محابا اذعان کرد که تغییرات، تحولات و دگرگونی های عمیق، پیشرو، مفید و راهگشا در پرتو این چرخش یا این دست چرخش ها محقق می گردد. تا پیش از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی در ایران جنبش ها، انقلاب ها و پویشها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نهایتا سطحی، ارتجاعی، ناکارآمد و رهزن از آب درآمده اند تا مفید فایده و راهگشا. 
اما جنبش مهسا-ژینا ماهیتی اندیشه ورزانه داشته و آن گردش یا چرخش روشن نگرانه و جهان بینانه در آن خودنمایی می کند. گردشی که این بار نه همانند دوران روشن نگری صرفا توسط مردان بلکه به واسطه ی کنشگری زنان و سایر اقلیت های جنسیتی و هویتی به وقوع پیوسته است. آری این است شعار روشن نگری: ای زنان و ای تمام اقلیت های جنسیتی، هویتی، فرهنگی و... شجاعت برداشتن تمامی حجاب ها را داشته باشید.
علیرضا کیانفر، انجمن فرهنگی دهخدا برلین سپتامبر ۲۰۲۳
#jinjiyanazadi #iranrevolution #mahsaamini 
@hamedesmaeilion
جنبش زن، زندگی، آزادی به مثابه ی انقلاب کپرنیکوسی-کانتی درایران درسپتامبر1783 درماهنامه برلینی مقاله ای در دفاع از ازدواج سپید بدون امضاء منتشر می گردد و در همان مجله ردیه ای تند( همانند نوشتارهای حسین شریعتمداری در روزنامه ی کیهان) توسط کشیشی پروتستان به نام یوهان فردریش زولنر در برابر این مقاله با انگیزه ی دفاع از دین، دولت وسنت نگاشته می گردد و فریاد هیهات من الذله سر می دهد که این روشن نگری چیست که جزتباهی اخلاق، شرف، آبرو، ناموس و دین چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. در دسامبر 1783 امانوئل کانت مقاله ای تحت عنوان روشن نگری چیست را در این مجله چاپ می کند که تیرهای سوزاننده و شکافنده ای بر قلب و جگر زولنر وارد می کند. کانت می نویسد: روشنگری، خروج انسان از آن حالت نابالغی است که او بر خود تحمیل کرده است و همین نشانگر کمبود قابلیت او در به کاربستن خرد بدون هدایت دیگران است. منظور آن نوع عدم بلوغ است که او خود موجب آن است زیرا که علت آن نقص در خرد نیست بلکه در فقدان تصمیم و شهامت او در خرد ورزیدن بدون قیومیت دیگری است. در اندیشه ورزی شهامت داشته باش، این است شعار روشن نگری. شش سال بعد از این ماجرا، انقلاب فرانسه به وقوع پیوسته و مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا را در هم می نوردد. این چرخش تفکر از زمین-مرکز گرایی به خورشید-مرکز گرایی را در این جستار جنبش وچرخش کانتی کپرنیکوسی نام می نهیم. می توان به جرات و بی محابا اذعان کرد که تغییرات، تحولات و دگرگونی های عمیق، پیشرو، مفید و راهگشا در پرتو این چرخش یا این دست چرخش ها محقق می گردد. تا پیش از آغاز جنبش زن، زندگی و آزادی در ایران جنبش ها، انقلاب ها و پویشها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نهایتا سطحی، ارتجاعی، ناکارآمد و رهزن از آب درآمده اند تا مفید فایده و راهگشا. اما جنبش مهسا-ژینا ماهیتی اندیشه ورزانه داشته و آن گردش یا چرخش روشن نگرانه و جهان بینانه در آن خودنمایی می کند. گردشی که این بار نه همانند دوران روشن نگری صرفا توسط مردان بلکه به واسطه ی کنشگری زنان و سایر اقلیت های جنسیتی و هویتی به وقوع پیوسته است. آری این است شعار روشن نگری: ای زنان و ای تمام اقلیت های جنسیتی، هویتی، فرهنگی و… شجاعت برداشتن تمامی حجاب ها را داشته باشید. علیرضا کیانفر، انجمن فرهنگی دهخدا برلین سپتامبر ۲۰۲۳ #jinjiyanazadi #iranrevolution #mahsaamini @hamedesmaeilion
11 months ago
View on Instagram |
8/9
بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
بازدید از قصر پرفسور اکبر بهکلام: با سپاس از میزبان عالی قدر که با مهمان نوازی مهربانانه اش بزمی به یاد ماندنی بر لوح خاطراتمان نقاشی کرد. انجمن فرهنگی دهخدا
11 months ago
View on Instagram |
9/9

Leave a Reply