Menschenrechte, Unser Verein

#Mahsa_Amini

گالری دیجیتال از اسکچ های کانی علوی و اکبر بهکلام با ترسیم های هنری از چهره مهسا امینی نهال جنبش “زن، زندگی، آزادی” یک ساله شد. این نهال با قتل ژینا مهسا امینی در 25 شهریور 1401 بدست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی مخصوصن توسط زنان ایران کاشته شد و در نوع خود به بی بدیلترین […]

Menschenrechte, Unser Verein

خیزش رهایی طلبانه‌ی (زن، زندگی، آزادی)

ویدئوهای ضبط شده سخنرانی را در لینک زیر می توانید تماشا کنید https://www.youtube.com/watch?v=iZLJNmci2L4 https://youtu.be/5iXWgNLg0bo اگر مایل به خواندن آنچه آقای کردوانی در برنامه سخنرانی خیزش رهایی طلبانه‌ی (زن، زندگی، آزادی) روز آدینه شانزدهم ژوئن با ما در میان گذاشت هستید، می توانید مقاله منتشر شده در ماهنامه سپهر اندیشه را که در زیر گنجانده شده […]