خیزش رهایی طلبانه‌ی (زن، زندگی، آزادی)

Menschenrechte, Unser Verein

ویدئوهای ضبط شده سخنرانی را در لینک زیر می توانید تماشا کنید

https://www.youtube.com/watch?v=iZLJNmci2L4

https://youtu.be/5iXWgNLg0bo

اگر مایل به خواندن آنچه آقای کردوانی در برنامه سخنرانی خیزش رهایی طلبانه‌ی (زن، زندگی، آزادی) روز آدینه شانزدهم ژوئن با ما در میان گذاشت هستید، می توانید مقاله منتشر شده در ماهنامه سپهر اندیشه را که در زیر گنجانده شده است دانلود کنید

 

 

Leave a Reply